Επιμελητεία αντιβιοτικών Antimicrobial Stewardship Γ#Π 13!! Μ#Ν

Επιμελητεία αντιβιοτικών Antimicrobial Stewardship

ΚΟΦΤΕΡΙΔΗΣ Διαμαντής Αναπληρωτής Καθηγητής Παθολογίας –Λοιμώξεων Πανεπιστήμιο Κρήτης
Αναπληρωτής Καθηγητής Παθολογίας –Λοιμώξεων Πανεπιστήμιο Κρήτης