Επιδημιολογία και παθολογική εκτίμηση των GIST Κ#Σ Χ#Ε Γ#Π 15!!

Επιδημιολογία και παθολογική εκτίμηση των GIST

ΠΑΠΑΖΙΩΓΑΣ Βασίλης Καθηγητής Χειρουργικής Α.Π.Θ.
Χειρουργός καθηγητής Χειρουργικής ΑΠΘ