Επεμβατικές τεχνικές με την καθοδήγηση υπερήχων

Επεμβατικές τεχνικές με την καθοδήγηση υπερήχων

ΜΟΣΧΟΥΡΗΣ Ιπποκράτης Ακτινολόγος Επιμελητής Α Ακτινολογικό Τμήμα Π.Γ.Ν Τζάνειο Πειραιάς
Ακτινολόγος Επιμελητής Α Ακτινολογικό Τμήμα Π.Γ.Ν Τζάνειο Πειραιάς