Επεμβάσεις Βαριατρικής Δ#Δ Χ#Ε

Επεμβάσεις Βαριατρικής

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ Ανδρέας Χειρουργοςεπικ. Καθηγητής χειρουργικής ΕΚΠΑ Α’ Χειρουργική Κλινική Λαϊκό Νοσοκομείο Αθήνα
επικ. Καθηγητής χειρουργικής ΕΚΠΑ
Α’ Χειρουργική Κλινική Λαϊκό Νοσοκομείο Δντης Καθ. Χειρουργικής Θεόδωρος Λιακάκος
Αθήνα