Εντερική και παρεντερική διατροφή Δ#Δ Χ#Ε

Εντερική και παρεντερική διατροφή

ΠΑΣΑΚΙΩΤΟΥ Μαρίλυ Χειρουργός – Εντατικολόγος Διευθύντρια ΕΣΥ ΜΕΘ Ιπποκρατείου θεσσαλονίκης
Χειρουργός – Εντατικολόγος
Χειρουργός – Εντατικολόγος
Διευθύντρια ΕΣΥ
ΜΕΘ Ιπποκρατείου θεσσαλονίκης