Ενδοσκοπική ενδορρινική διασφηνοειδική αφαίρεση των μακροαδενωμάτων της υπόφυσης. Μια αναδρομική ανάλυση του χειρουργικού αποτελέσματος Χ#Ε

Ενδοσκοπική ενδορρινική διασφηνοειδική αφαίρεση των μακροαδενωμάτων της υπόφυσης. Μια αναδρομική ανάλυση του χειρουργικού αποτελέσματος

ΠΑΙΔΑΚΑΚΟΣ Νικόλαος Νευροχειρουργός Consultant Department of Neurosurgery King’s College Hospital London UK
ΝευροχειρουργόςDepartment of Neurosurgery
John Radcliffe Oxford University HospitalsUK Consultant Pituitary Skull Base Unit Department of Neurosurgery King’s College Hospital London UK