Εμβόλια εναντίον της HPV μόλυνσης – Το κόστος του φόβου Κ#Σ Γ#Π 10!!

Εμβόλια εναντίον της HPV μόλυνσης – Το κόστος του φόβου

ΑΓΟΡΑΣΤΟΣ Θεόδωρος Καθηγητής Μαιευτικής-Γυναικολογίας Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης
Καθηγητής Μαιευτικής-Γυναικολογίας
Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης