Εμβρυολογία και ανατομία του γεννητικού συστήματος- Η μετάβαση από την προ εφηβεία στην εφηβεία Π#Ε Γ#Π 18!! Γ#Π 06!!

Εμβρυολογία και ανατομία του γεννητικού συστήματος- Η μετάβαση από την προ εφηβεία στην εφηβεία

ΜΙΧΑΛΑ Λίνα Επίκουρη καθηγήτρια Παιδικής και εφηβικής γυναικολογίας 1η Μαιευτική και Γυναικολογική Κλινική Ιατρικής Σχολής ΕΚΠΑ ΓΝΑ ‘Αλεξάνδρα’ Αθήνα
Επίκουρη καθηγήτρια Παιδικής και εφηβικής γυναικολογίας 1η Μαιευτική και Γυναικολογική Κλινική Ιατρικής Σχολής ΕΚΠΑ ΓΝΑ ‘Αλεξάνδρα’ Αθήνα