Εμβολιασμός αλλεργικού παιδιού Π#Ε Γ#Π 10!!

Εμβολιασμός αλλεργικού παιδιού

ΔΟΥΡΟΣ Κωνσταντίνος Παιδοπνευμονολογική – Παιδοαλλεργιολογική Μονάδα Γ΄ Παιδιατρική Κλινική Πανεπιστημίου Αθηνών ΠΓΝ Αττικόν
Παιδοπνευμονολογική – Παιδοαλλεργιολογική Μονάδα
Γ΄ Παιδιατρική Κλινική Πανεπιστημίου Αθηνών ΠΓΝ Αττικόν