Ελκη από πίεση Γ#Σ Χ#Ε Γ#Π 11!!

Ελκη από πίεση

ΓΚΑΝΑΣ ΠαναγιώτηςΧειρουργός πεπτικού Συντονιστής Διευθυντής Χειρουργικής ΚλινικήςΝοσοκομείου Ναυπλίου
Χειρουργός πεπτικού
Συντονιστής Διευθυντής Χειρουργικής ΚλινικήςΝοσοκομείου Ναυπλίου