Ελάχιστα επεμβατική χειρουργική των επινεφριδίων Χ#Ε Μ#Ν

Ελάχιστα επεμβατική χειρουργική των επινεφριδίων

ΛΑΓΟΠΟΥΛΟΣ Βασίλειος Χειρουργός Διδάκτωρ Ιατρικής Σχολής-Ακαδημαϊκός Υπότροφος ΑΠΘ Ε’ Χειρουργική Κλινική ΑΠΘ Ιπποκράτειο νοσοκομείο Θεσσαλονίκη
Χειρουργός Διδάκτωρ Ιατρικής Σχολής-Ακαδημαϊκός Υπότροφος ΑΠΘ Ε’ Χειρουργική Κλινική ΑΠΘ Ιπποκράτειο νοσοκομείο Θεσσαλονίκη