Ελάχιστα επεμβατικές τεχνικές στην οξεία παγκρεατίτιδα Ο ρόλος της Επεμβατικής Ακτινολογίας Γ#Π Β#Α

Ελάχιστα επεμβατικές τεχνικές στην οξεία παγκρεατίτιδα Ο ρόλος της Επεμβατικής Ακτινολογίας

ΣΟΥΦΤΑΣ Βασίλειος Αν. Καθηγητής Επεμβατικής Ακτινολογίας ΔΠΘ Διευθυντής Εργαστηρίου Ακτινολογίας ΔΠΘ και Τμήματος Διαγνωστικής και Θεραπευτικής Ακτινολογίας ΠΓΝ Αλεξανδρούπολης
Αν. Καθηγητής Επεμβατικής Ακτινολογίας ΔΠΘ Διευθυντής Εργαστηρίου Ακτινολογίας ΔΠΘ και Τμήματος Διαγνωστικής και Θεραπευτικής Ακτινολογίας ΠΓΝ Αλεξανδρούπολης.