Εκτίμηση και θεραπεία της αθηρωμάτωσης των καρωτίδων σε άτομα με διαβήτη

Εκτίμηση και θεραπεία της αθηρωμάτωσης των καρωτίδων σε άτομα με διαβήτη

ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ Αναστάσιος Αγγειοχειρουργός Διευθυντής Αγγειοχειρουργικής κλινικής Ερ. Ντυνάν
Αγγειοχειρουργός Διευθυντής Αγγειοχειρουργικής κλινικής Ερ. Ντυνάν Αθήνα