Εισαγωγική χημειοθεραπεία ή χημειοακτινοθεραπεία στο στάδιο ΙΙΙ καρκίνου του πνεύμονα Κ#Σ

Εισαγωγική χημειοθεραπεία ή χημειοακτινοθεραπεία στο στάδιο ΙΙΙ καρκίνου του πνεύμονα

ΜΠΟΥΤΗΣ Αναστάσιος Παθολόγος-Ογκολόγος Αντικαρκινικό νοσοκομείο ΘΕΑΓΕΝΕΙΟ Θεσσαλονίκη
Παθολόγος-Ογκολόγος Αντικαρκινικό νοσοκομείο ΘΕΑΓΕΝΕΙΟ Θεσσαλονίκη