Εισαγωγή στην πρωτοβουλία Ρ4 συστημικής ιατρικής- Μεταβολή υποδείγματος για τη διαχείριση του καρδιομεταβολικού συνδρόμου Β#Α

Εισαγωγή στην πρωτοβουλία Ρ4 συστημικής ιατρικής- Μεταβολή υποδείγματος για τη διαχείριση του καρδιομεταβολικού συνδρόμου

Dr ΜΠΕΛΛΟΣ Γεώργιος PhD MRGCP MEPMA MEURACT συντονιστής Διευθυντής- ΚΥ-ΠΕΔΥ Κορωπίου
Διδάκτωρ Πανεπιστημίου PhD MRGCP MEPMA MEURACT
Συντονιστής Διευθυντής ΚΥ-ΠΕΔΥ Κορωπίου