Εισαγωγή στην ογκολογική αποκατάσταση Κ#Σ Α#Η

Εισαγωγή στην ογκολογική αποκατάσταση

ΤΙΓΓΙΝΑΓΚΑΣ Χαράλαμπος MT CST MNT Φυσικοθεραπευτής Προϊστάμενος Τμ. Φυσικοθεραπείας Νοσοκομείου Ο Άγιος Σάββας Αθήνα
MT CST MNT Φυσικοθεραπευτής
Προϊστάμενος Τμ. Φυσικοθεραπείας Νοσοκομείου Ο Άγιος Σάββας Αθήνα