Εισαγωγή στην επιγενετική και βιολογικός ρόλος των επιγενετικών μηχανισμών Φ#Ι Β#Α Γ#Π 21!!

Εισαγωγή στην επιγενετική και βιολογικός ρόλος των επιγενετικών μηχανισμών

ΠΑΠΑΛΕΞΗΣ Πέτρος B.Sc M.Sc M.Sc Φοιτητής Ιατρικής ΑΠΘ
B.Sc M.Sc M.Sc Υπ. Διδάκτορας Ιατρικής Σχολής Αθηνών.Τελειόφοιτος Τμήματος Ιατρικής Θεσσαλονίκης Α.Π.Θ.τ. Εργαστηριακός Συνεργάτης Κλινικής Χημείας ΑΤΕΙ-Θεσσαλίας