ΕΙΝΑΙ Η ΓΝΩΣΗ ΤΟ ΜΟΝΑΔΙΚΟ ΕΦΟΔΙΟ ΤΟΥ ΓΙΑΤΡΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΤΥΧΙΑ ΤΟΥ;

ΕΙΝΑΙ Η ΓΝΩΣΗ ΤΟ ΜΟΝΑΔΙΚΟ ΕΦΟΔΙΟ ΤΟΥ ΓΙΑΤΡΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΤΥΧΙΑ ΤΟΥ;

ΚΑΠΕΤΑΝΟΣ Γεώργιος, Ορθοπαιδικός
Ορθοπαιδικός,Ομότιμος καθηγητής ΑΠΘ