Δοκιμασίες ελέγχου του Θυρεοειδή α. Ορμονικές

Δοκιμασίες ελέγχου του Θυρεοειδή α. Ορμονικές

ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ Αθανάσιος, Ενδοκρινολόγος
Ενδοκρινολόγος, Επιμελητής Ενδοκρινολογικής Κλινικής, “ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ” Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης, lethanas@yahoo.gr