Διερεύνηση των Προσδιοριστών της Πρόθεσης των Νοσηλευτών να Εγκαταλείψουν την Εργασία τους στο Νοσοκομείο Δημόσιο Ιδιωτικό την Περίοδο της Οικονομικής Κρίσης Ν#Η

Διερεύνηση των Προσδιοριστών της Πρόθεσης των Νοσηλευτών να Εγκαταλείψουν την Εργασία τους στο Νοσοκομείο Δημόσιο Ιδιωτικό την Περίοδο της Οικονομικής Κρίσης

ΠΟΤΗΡΑ Σοφία MSc ΑΠΚυ Καρδιολογική Κλινική ΓΝ Καβάλας ΣΙΑΤΗ Γεωργία Νοσηλεύτρια MSc ΑΠΚυ Τμήμα Φοιτητικής Μέριμνας Σταδιοδρομίας ΤΕΙ Ηπείρου ΜΟΝΟΚΡΟΥΣΟΥ Μαρία Κοινωνική Λειτουργός MSc ΑΠΚυ
Νοσηλεύτρια MSc ΑΠΚυ Καρδιολογική Κλινική Γ.Ν. Καβάλας
Νοσηλεύτρια MSc ΑΠΚυ Τμήμα Φοιτητικής Μέριμνας Σταδιοδρομίας ΤΕΙ Ηπείρου
Κοινωνική Λειτουργός MSc ΑΠΚυ