Διαχωρισμός Αθλητισμού από Πρωταθλητισμό Α#Η

Διαχωρισμός Αθλητισμού από Πρωταθλητισμό

Dr ΜΠΕΜΠΕΤΣΟΣ Ευάγγελος αναπληρωτής καθηγητής Σ.Ε.Φ.Α.Α.-Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης
Διδάκτωρ Πανεπιστημίου αναπληρωτής καθηγητής Σ.Ε.Φ.Α.Α.-Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης