Διαχείριση του Διαβητικού ασθενή σε επείγουσες καταστάσεις (εγχειρήσεις) Γ#Π 09!!

Διαχείριση του Διαβητικού ασθενή σε επείγουσες καταστάσεις (εγχειρήσεις)

Dr ΔΕΛΑΡΟΥΔΗΣ Σιδέρης, Ενδοκρινολόγος
Ενδοκρινολόγος, Διδάκτωρ Ιατρικής Σχολής Θεσσαλίας, Διευθυντής Τμήματος Ενδοκρινολογίας, Σακχαρώδη Διαβήτη & Μεταβολισμού, 424 Γενικού Στρατιωτικού Νοσοκομείου Εκπαίδευσης