Διαφορική Διάγνωση Σακχαρώδους Διαβήτη τύπου 1 – LADA και MODY Γ#Π 09!!

Διαφορική Διάγνωση Σακχαρώδους Διαβήτη τύπου 1 – LADA και MODY

ΜΑΝΔΑΛΑΚΗ Ευθυμία Παθολόγος με εξειδίκευση στο ΣΔ .Ηράκλειο Κρήτης
Παθολόγος με εξειδίκευση στο Σακχαρώδη Διαβήτη .Ηράκλειο Κρήτης