Διατροφογενομική οξειδωτικό stress Δ#Δ Σ#Σ Α#Η

Διατροφογενομική οξειδωτικό stress

ΚΟΥΡΕΤΑΣ Δημήτριος Καθηγητής Τμήμα Βιοχημείας-Βιοτεχνολογίας Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
Καθηγητής Τμήμα Βιοχημείας-Βιοτεχνολογίας Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
B.Sc Department of Pharmaceutics University of Patras Greece
Doctorate in Biochemistry Department of Chemistry Aristotle University of Thessaloniki Greece
Postdoc. Department of Molecular Pharmacology Harvard Medical School USA