Διαταραχές του άκρου ποδός από την πλευρά του ρευματολόγου Π#Α Γ#Π 04!!

Διαταραχές του άκρου ποδός από την πλευρά του ρευματολόγου

Dr ΒΟΥΝΟΤΡΥΠΙΔΗΣ Περικλής Ρευματολόγος Γενικός Αρχίατρος - Δντής Ρευματολογικού Τμήματος 424 ΓΣΝΕ Θεσσαλονίκη
Ρευματολόγος Διδάκτωρ Πανεπιστημίου Γενικός Αρχίατρος –
Δντής Ρευματολογικού Τμήματος 424 ΓΣΝΕ Θεσσαλονίκη