Διαγνωστική προσέγγιση νευροενδοκρινών όγκων. Ο ρόλος του Πυρηνικού Ιατρού Κ#Σ Γ#Π Β#Α 03!!

Διαγνωστική προσέγγιση νευροενδοκρινών όγκων. Ο ρόλος του Πυρηνικού Ιατρού

ΠΡΑΣΟΠΟΥΛΟΣ Βασίλειος Πυρηνικός ιατρός Διευθυντής Πυρηνικής Ιατρικής-PET-CT ομιλος ΥΓΕΙΑ ΜΗΤΕΡΑ Αθήνα
Πυρηνικός ιατρός Διευθυντής Πυρηνικής Ιατρικής-PET-CT ομιλος ΥΓΕΙΑ-ΜΗΤΕΡΑ Αθήνα