Διαβητική νεφροπάθεια Νέες απόψεις για την παθογένεια και την θεραπεία

Διαβητική νεφροπάθεια Νέες απόψεις για την παθογένεια και την θεραπεία

ΚΑΡΑΜΗΤΣΟΣ Δημήτριος,Παθολόγος-Διαβητολόγος,Ομότιμος καθηγητής ΑΠΘ
ΚΑΡΑΜΗΤΣΟΣ Δημήτριος,Παθολόγος-Διαβητολόγος,Ομότιμος καθηγητής ΑΠΘ