Δήγμα και τοξική επαφή με ζώα Γ#Π 13!! Γ#Π 19!! Γ#Π 10!! Γ#Π 15!!

Δήγμα και τοξική επαφή με ζώα

ΧΡΟΝΗΣ Ευστάθιος Αρχικτηνίατρος Γ’ Κτηνιατρικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκη
Αρχικτηνίατρος – Μικροβιολόγος Μικροβιολογικό Εργαστήριο Γ’ Κτηνιατρικό Νοσοκομείο