ΓΟΝΙΔΙΑ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΓΕΝΕΤΙΚΟ ΠΕΠΡΩΜΕΝΟ Ή ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΒΟΥΛΗΣΗ Η γενετική μας ταυτότητα. Η επίδραση των γονιδίων στη συμπεριφορά Π#Ε Φ#Ι Ψ#Α Β#Α Γ#Π 21!!

ΓΟΝΙΔΙΑ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΓΕΝΕΤΙΚΟ ΠΕΠΡΩΜΕΝΟ Ή ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΒΟΥΛΗΣΗ Η γενετική μας ταυτότητα. Η επίδραση των γονιδίων στη συμπεριφορά

ΖΥΜΠΕΡΙ Ιωάννα Φοιτήτρια Ιατρικής Πανεπιστημίου Πατρών
Φοιτήτρια Ιατρικής Πανεπιστημίου Πατρών