Γνωστές και Άγνωστες Επιπτώσεις της Διαβητικής Περιφερικής Αρτηριοπάθειας

Γνωστές και Άγνωστες Επιπτώσεις της Διαβητικής Περιφερικής Αρτηριοπάθειας

Dr ΜΑΡΑΚΟΜΙΧΕΛΑΚΗΣ Γεώργιος Παθολόγος-Αγγειολόγος
Παθολόγος-Αγγειολόγος Διδάκτωρ Πανεπιστημίου Αθηνών Διευθυντής ΕΣΥ
European Diploma on Vascular Medicine
Υπεύθυνος Μονάδας Παθολογικής Αγγειολογίας και
Ιατρείου Διαβητικού Ποδιού Γ.Ν.Α. Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ