Γλυκαιμικοί και μεταβολικοί στόχοι στη ΜΕΘ Glycemic and metabolic goals in the ICU Ε#Α Δ#Δ

Γλυκαιμικοί και μεταβολικοί στόχοι στη ΜΕΘ
Glycemic and metabolic goals in the ICU

ΠΑΣΑΚΙΩΤΟΥ Μαρίλυ Χειρουργός – Εντατικολόγος Διευθύντρια ΕΣΥ ΜΕΘ Ιπποκρατείου Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης
Χειρουργός – Εντατικολόγος
Διευθύντρια ΕΣΥ
ΜΕΘ Ιπποκρατείου Θεσσαλονίκης