Γενική θεώρηση όζων και πολυοζώδους βρογχοκήλης

Γενική θεώρηση όζων και πολυοζώδους βρογχοκήλης

Dr ΔΕΛΑΡΟΥΔΗΣ Σιδέρης Ενδοκρινολόγος
Ενδοκρινολόγος Διδάκτωρ Ιατρικής Σχολής Θεσσαλίας Διευθυντής Τμήματος Ενδοκρινολογίας Σακχαρώδη Διαβήτη Μεταβολισμού 424 Γενικού Στρατιωτικού Νοσοκομείου Εκπαίδευσης