Γενικά για την ακτινολογική διερεύνηση των επινεφριδίων Γ#Π 22!!

Γενικά για την ακτινολογική διερεύνηση των επινεφριδίων

ΕΦΡΑΙΜΙΔΗΣ Σταύρος, Ακτινολόγος
Ακτινολόγος, ομότιμος καθηγητής Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Ιωαννίνων