Γενετικός – Μοριακός έλεγχος.Μελλοντικές προοπτικές Β#Α Γ#Π 21!!

Γενετικός – Μοριακός έλεγχος.Μελλοντικές προοπτικές

Dr ΤΣΑΜΕΤΗΣ Χρήστος Ενδοκρινολόγος Κλινικός Ανδρολόγος ΕΑΑ cert.
Ενδοκρινολόγος Κλινικός Ανδρολόγος ΕΑΑ cert.Διδάκτωρ Ιατρικής Α.Π.Θ.Μονάδα Ενδοκρινολογίας Αναπαραγωγής Α Μαιευτική και Γυναικολογική Κλινική Α.Π.Θ.ΓΠΝΘ “Παπαγεωργίου”