Βιο-ομοειδή φάρμακα Γ#Π 10!!

Βιο-ομοειδή φάρμακα

Dr ΣΑΛΑΜΕΤΗΣ Νικόλαος Γαστρεντερολόγος Διδάκτωρ Πανεπιστημίου Αθηνών Διευθυντής Γαστρεντερολογικού Τμήματος Αθηναϊκής Κλινικής
Γαστρεντερολόγος Διδάκτωρ Πανεπιστημίου Αθηνών Διευθυντής Γαστρεντερολογικού Τμήματος Αθηναϊκής Κλινικής