Βασικοί Διαγνωστικοί Αλγόριθμοι στο ΤΕΠ Ν#Η Ε#Α

Βασικοί Διαγνωστικοί Αλγόριθμοι στο ΤΕΠ

Αγγουριδάκης Παναγιώτης Επικ καθηγητής Επείγουσας Ιατρικής Πανεπιστημίου Κρήτης
Επικ καθηγητής Επείγουσας Ιατρικής Πανεπιστημίου Κρήτης