Ασφάλεια τροφίμων από το απόλυτο είναι ή δεν είναι ασφαλές ένα τρόφιμο στο πόσο ασφαλές είναι Δ#Δ

Ασφάλεια τροφίμων από το απόλυτο είναι ή δεν είναι ασφαλές ένα τρόφιμο
στο πόσο ασφαλές είναι

ΝΥΧΑΣ Γεώργιος-Ιωάννης Καθηγητής Μικροβιολογίας Τροφίμων του Τμήματος Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών
Καθηγητής Μικροβιολογίας Τροφίμων του Τμήματος Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών