Αρχές Χειρουργικής Ογκολογίας Ηλικιωμένων Ασθενών Κ#Σ Γ#Σ Γ#Π Χ#Ε 15!!

Αρχές Χειρουργικής Ογκολογίας Ηλικιωμένων Ασθενών

Dr ΔΟΥΡΙΔΑΣ Γεράσιμος Χειρουργός Θριάσειο Νοσοκομείο
Διδάκτωρ Πανεπιστημίου Χειρουργός Θριάσειο Νοσοκομείο