Απώτερες αρνητικές επιπτώσεις της βαριατρικής χειρουργικής Χ#Ε

Απώτερες αρνητικές επιπτώσεις της βαριατρικής χειρουργικής

Dr ΠΟΛΥΜΕΡΗΣ ΑντώνιοςΕνδοκρινολόγος
Ενδοκρινολόγος Διδάκτωρ Ιατρικής Σχολής ΕΚΠΑ Επιμελητής Α του Ενδοκρινολογικου τμήματος Β του ΓΝΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ