Από την Παραδοσιακή Ιστολογική Διάγνωση στο Μοριακό Αποτύπωμα Κ#Σ Β#Α Γ#Π 15!!

Από την Παραδοσιακή Ιστολογική Διάγνωση στο Μοριακό Αποτύπωμα

ΑΡΑΠΑΝΤΩΝΗ-ΔΑΔΙΩΤΗ Πετρούλα MD PhD Διευθύντρια Παθολογοανατομικού Εργ.νοσοκομειο ΕΡΡΙΚΟΣ ΝΤΥΝΑΝ Αθήνα
MD PhD Διδάκτωρ Πανεπιστημίου Διευθύντρια Παθολογοανατομικού Εργ.νοσοκομειο ΕΡΡΙΚΟΣ ΝΤΥΝΑΝ Αθήνα