Αποφυγή Κοινών Σφαλμάτων στη Χειρουργική Πράξη Χ#Ε Π#Θ Γ#Π 15!!

Αποφυγή Κοινών Σφαλμάτων στη Χειρουργική Πράξη

ΧΑΡΛΑΥΤΗΣ Νικόλαος MD FACS ΟΜΟΤΙΜΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ Α.Π.Θ
MD FACS ΟΜΟΤΙΜΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ Α.Π.Θ Διευθυντής Προγράμματος A.T.L.S.