Αποτελεσματική Διαχείριση του Stress των Χρονίων Ασθενών Σ#Σ Ψ#Α Ν#Η Γ#Π 15!!

Αποτελεσματική Διαχείριση του Stress των Χρονίων Ασθενών

ΣΚΟΠΕΛΙΤΟΥ Μαργίτσα1 ΜΕΛΕΤΙΑΔΟΥ Μαρία2 1Νοσηλεύτρια ΤΕ MSc Μονάδα Τεχνητου Νεφρού 2 Νοσηλεύτρια ΤΕ MSc cand Προϊσταμένη Μονάδας Εμφραγμάτων και Αιμοδυναμικού Εργαστηρίου ΓΝ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΖΑΝΕΙΟ
1Νοσηλεύτρια ΤΕ MSc Μονάδα Τεχνητου Νεφρού ΓΝ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΖΑΝΕΙΟ 2Νοσηλεύτρια ΤΕ MSc cand Προϊσταμένη Μονάδας Εμφραγμάτων και Αιμοδυναμικού Εργαστηρίου ΓΝ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΖΑΝΕΙΟ