Αξιοποίηση φυτοχημικών μεσογειακής χλωρίδας στον έλεγχο των παθογόνων βιο-υμενίων για την προάσπιση της ασφάλειας των τροφίμων Δ#Δ

Αξιοποίηση φυτοχημικών μεσογειακής χλωρίδας στον έλεγχο των παθογόνων βιο-υμενίων για την προάσπιση της ασφάλειας των τροφίμων

Dr ΓΚΙΑΟΥΡΗΣ Ευστάθιος Επίκουρος Καθηγητής Μικροβιολογίας Τροφίμων Πανεπιστήμιο Αιγαίου. τμήμα Επιστήμης τροφίμων
Διδάκτωρ Πανεπιστημίου Επίκουρος Καθηγητής Μικροβιολογίας Τροφίμων
Πανεπιστήμιο Αιγαίου. τμήμα Επιστήμης τροφίμων και Διατροφής