Αξιολόγηση και εφαρμογή κατευθυντήριων οδηγιών στη Νοσηλευτική Βασισμένη σε Ενδείξεις Ν#Η

Αξιολόγηση και εφαρμογή κατευθυντήριων οδηγιών στη Νοσηλευτική Βασισμένη σε Ενδείξεις

ΡΙΚΟΣ Νικόλαος RN MPH PhD c Καθηγητής Εφαρμογών τμήμα Νοσηλευτικής ΤΕΙ Κρήτης
RN MPH υποψήφιος Διδάκτωρ Πανεπιστημίου PhD c
Καθηγητής Εφαρμογών τμήμα Νοσηλευτικής ΤΕΙ Κρήτης