Αντλίες συνεχούς έγχυσης ινσουλίνης CSII στα παιδιά -ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ ΚΑΙ ΙΔΙΑΙΤΕΡΟΤΗΤΕΣ Π#Ε

Αντλίες συνεχούς έγχυσης ινσουλίνης CSII στα παιδιά -ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ ΚΑΙ ΙΔΙΑΙΤΕΡΟΤΗΤΕΣ

Dr ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗ Μαρία Παιδίατρος-ΠαιδοενδοκρινολόγοςΓ Παιδιατρική Κλινική ΑΠΘ
Παιδίατρος-ΠαιδοενδοκρινολόγοςΔιδάκτωρ Ιατρικής Σχολής Α.Π.Θ
Πανεπιστημιακός Υπότροφος
Παιδοενδοκρινολογική Μονάδα
Γ’ Παιδιατρική Κλινική ΑΠΘ