Αντισυλληπτικά Φαρμακολογία θεραπευτικά σχήματα Γ#Π 18!!

Αντισυλληπτικά Φαρμακολογίαθεραπευτικά σχήματα

Dr ΚΑΠΡΑΡΑ Αθηνά Ενδοκρινολόγος-Διαβητολόγος Βέροια
Ενδοκρινολόγος-Διαβητολόγος Διδάκτωρ Πανεπιστημίου Βέροια