Αντιπηκτική Αγωγή στην Καρδιακή Ανεπάρκεια και Στεφανιαία Νόσο Γ#Π 02!! 15!!

Αντιπηκτική Αγωγή στην Καρδιακή Ανεπάρκεια και Στεφανιαία Νόσο

ΚΑΡΑΚΩΣΤΑΣ Γεώργιος Διευθυντής-Συντονιστής Καρδιολογική Κλινική ΓΝ Κιλκίς
Διευθυντής-Συντονιστής Καρδιολογική Κλινική ΓΝ Κιλκίς