Αντιμικροβιακή Χημειοπροφύλαξη στη Χειρουργική .Νέα Δεδομένα. Χ#Ε Γ#Π 13!! Γ#Π 15!!

Αντιμικροβιακή Χημειοπροφύλαξη στη Χειρουργική .Νέα Δεδομένα.

ΧΑΡΛΑΥΤΗΣ Νικόλαος MD FACS ΟΜΟΤΙΜΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ Α.Π.Θ
MD FACS ΟΜΟΤΙΜΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ Α.Π.Θ Διευθυντής Προγράμματος A.T.L.S.