Αντιμετώπιση Τοξικότητας της Ανοσοθεραπείας Κ#Σ Γ#Π 15!!

Αντιμετώπιση Τοξικότητας της Ανοσοθεραπείας

ΚΑΛΤΣΑΣ Σεραφείμ Παθολόγος - Ογκολόγος Επιμελητής Α΄Υπεύθυνος Ογκολογικής Μονάδας ΓΝ Λαμίας
Παθολόγος – Ογκολόγος Επιμελητής Α΄Υπεύθυνος Ογκολογικής Μονάδας ΓΝ Λαμίας