Αντιμετώπιση επώδυνης διαβητικής νευροπάθειας

Αντιμετώπιση επώδυνης διαβητικής νευροπάθειας

ΜΥΓΔΑΛΗΣ Ηλίας Παθολόγος-ΔιαβητολόγοςΣυντονιστής Διευθυντής Β’ Παθολογική Κλινική και Διαβητολογικό Κέντρο Γενικό Νοσοκομείο ΝΙΜΤΣ Αθήνα
Παθολόγος-ΔιαβητολόγοςΔιδάκτωρ Πανεπιστημίου ΑθηνώνΣυντονιστής Διευθυντής Β’ Παθολογική Κλινική και Διαβητολογικό Κέντρο
Γενικό Νοσοκομείο ΝΙΜΤΣ Αθήνα